Zomerbar BAR4
neemt afscheid van Mortsel

Organisatie B&S-Fabriek zet punt achter megasucces door almaar grotere kloof met stedelijke administraties

Mortsel, 30 juni – De populaire zomerbar BAR4 in Fort 4 van Mortsel houdt er na dit seizoen mee op. Het organiserende B&S-Fabriek trekt zich terug uit de lopende procedure voor de nieuwe concessie. “We zijn helemaal op. Totaal moe gestreden tegen de stedelijke administraties”, klinkt het bij de zomerbar. “Maar we nemen afscheid met opgeheven hoofd. En met een enorme fierheid over wat we hier gerealiseerd hebben en wat we met BAR4 voor zoveel mensen betekend hebben. Hart en ziel staken we erin. Wat zullen we het ontzettend hard missen.”

In de herfst van 2017 kreeg de organisatie van BAR4 te horen dat de eerder dat jaar goedgekeurde verlenging van de uitbating voor 3 seizoenen (2018-2019-2020) – binnen de lopende concessie van 9 jaar – werd teniet gedaan. Het stadsbestuur motiveerde deze beslissing door een negatieve zij het eenzijdige evaluatie opgesteld door de eigen administraties. Voornamelijk de zelfstandige uitbating van de restohoek bij de zomerbar in een vermeende “subconsessie” bleek daarbij een doorn in het oog die volgens de betrokken medewerkers van de stad voor een “enorme vertrouwensbreuk” had gezorgd.

Ondanks dat alles kreeg BAR4 wel opnieuw de kans om – na goedkeuring zelfs mét restohoek op zelfstandige basis – één jaar verder te doen. De stad lanceerde tegelijkertijd een openbare oproep richting nieuwe kandidaat-uitbaters, waar B&S-Fabriek initieel ook op intekende. Uit die procedure trekt het zich nu weliswaar terug. “Een toekomstige samenwerking met de betrokken administraties is onmogelijk geworden. Dus kunnen we niet anders – hoe groot het succes ook – om BAR4 in Mortsel op te geven. Wie weet krijgt dit mooie project elders een nieuw leven. Maar dat is momenteel niet aan de orde.”

Wat precies dan de oorzaak is van de toenemende spanningen die tot deze drastische beslissing heeft geleid? “Details uit het dossier geven we niet prijs. Dat kwamen we zo in consensus met de stad overeen.” “Bij aanvang van het huidige seizoen gaven we onze raadsman de opdracht inlichtingen in te winnen over het nieuwe éénjarig contract waar we tal van bedenkingen bij formuleerden”, gaat de organisatie verder, “we lieten ons bijstaan omdat we vonden dat ons contract onrechtmatig was verbroken. Temeer ook daar we in 2017 nog enorme investeringen hadden gedaan, net omdat er een principiële verlenging van de concessie was toegestaan.”

Volgens de uitbaters ontketende dit een ware heksenjacht. “Nieuwe regels en verplichtingen – de ene al absurder dan de andere – vlogen ons ineens om de oren. Bestaande richtlijnen werden plots zodanig uitvergroot en volgens de letter van de wet geïnterpreteerd dat we sinds de opening – zo klinken de verwijten – de ene overtreding na de andere zouden hebben begaan. Ingebrekestellingen die we telkens moesten aanvechten en ons inziens terecht weerlegden, volgden elkaar op. Is dit alles louter strategisch om een dossier aan te dikken om zo achteraf aan te tonen wat voor een slechte huisvader we wel zijn, die zeer bewust alle regels ‘naar eigen goeddunken’ en ‘halsstarrig’ aan zijn laars lapt?  Waarom moet het allemaal op deze vijandige manier gebeuren? Wel, we hebben zeer fel gestreden. Met elke vezel in ons lichaam. En ontzettend veel passie. Vanuit alle ervaring en professionele expertise die we in al die jaren opbouwden. Maar fysiek en mentaal weegt dit vandaag te zwaar door. Vandaar de moeilijke en pijnlijke beslissing.

“Dit is een strijd die we als kleine ondernemer niet kunnen winnen. En vooral is dit een strijd die we als individu gewoon niet willen voeren. BAR4 is altijd een ontzettend positief verhaal geweest. En dat moet in het laatste seizoen zo blijven. Zonder al die negatieve vibes. Hoe moeilijk dat ook mag zijn. Onze enige betrachting was en is om mensen samen te brengen op een unieke en bruisende plek, waar ze een heerlijke tijd met elkaar kunnen beleven. De energie die ons rest, wensen we enkel daarvoor in te zetten. Zodat we hopelijk met BAR4 toch een beetje in schoonheid kunnen eindigen. Beste administraties; neem ons en onze bezoekers dat, alstublieft, niet ook nog eens af.”

Over een eventuele verdere juridische procedure laat BAR4 zich vandaag niet uit.